Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
11,40,04,00,00,00,038,40,016,40,00,00,0
20,00,00,00,00,00,01,20,05,21,80,00,0
30,09,60,80,01,00,00,02,00,02,20,00,0
40,00,00,00,010,42,80,00,00,00,00,00,0
53,40,00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,0
60,00,00,00,00,00,00,03,60,00,00,00,0
70,00,00,00,00,06,60,00,82,41,00,01,8
80,03,60,00,00,00,00,00,02,20,80,00,0
90,00,00,00,01,80,00,00,03,82,40,00,0
100,02,20,80,01,40,00,04,20,00,01,60,0
110,00,00,80,01,20,00,00,00,00,00,00,0
120,00,01,20,01,20,01,628,40,00,00,80,0
134,80,00,00,00,00,00,03,40,00,00,00,0
144,80,00,00,00,09,00,01,00,00,00,03,2
150,00,01,60,01,21,00,00,00,00,00,00,8
160,00,01,80,01,61,60,04,80,02,20,00,0
170,00,00,00,00,00,00,00,02,20,00,00,0
180,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,40,0
190,00,00,00,00,08,22,20,00,00,00,00,0
200,00,00,00,03,03,61,221,80,00,00,00,0
210,00,00,00,00,01,21,412,20,00,00,02,0
220,010,80,00,03,00,00,00,00,00,0768,00,0
230,00,00,00,00,01,20,00,00,00,00,00,8
240,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
250,00,00,80,05,60,00,00,01,40,00,00,0
260,00,01,00,00,00,00,033,60,00,00,00,0
270,00,00,00,03,20,00,00,04,60,00,00,0
281,80,00,00,03,60,00,00,03,20,00,00,0
290,00,01,40,00,00,00,00,00,02,60,0
300,00,01,40,00,01,80,00,00,00,00,0
310,00,00,00,00,00,00,0Poslední aktualizace: 19.01.2020 20:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)