Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1898859625331487970
2978742815243435156
3829239594536447359
4888182483341374853
5816374453761507442
6945765425678319244
7855563625969298343
8976464854051235248
9956480764967238243
10866057505656333838
11828275764445374640
12798454425946484140
13848972706835354548
14708178937243324258
15869348856743334356
16836652636044444655
17738141558056435060
18917646515339315767
19838655507834314559
20807154615045493751
21927653414039404168
22937545414657454484
23928845555660294568
249374596756553537
259576586146435446
269171564851414747
278771664237433882
289060585441456170
2985626831365292
3087864234406590
318678314749Poslední aktualizace: 24.09.2023 4:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)